Fitness Inspiration Day


Medzinárodné podujatie, ktorého hlavným cieľom je spájať ľudí a inšpirovať ich ku skupinovým cvičeniam pod vedením úspešných svetových prezentérov. Je mi cťou pomáhať s propagáciou. Tvorba loga, promo materiálov, vstupeniek.

FB-RICARDO  instagram-post  fb-post-vstupenky   FB-INSTA

× portfólio o ellmark kontakt
© 2024 ellmark.sk